کلیدواژه‌ها = زی توده
تعداد مقالات: 4
3. مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و ﺗﻮده زﻧﺪه بزرگ بی مهره گان در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 347-354

محمد فرهنگی؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر


4. مطالعه تغییرات زی توده کشتی چسب balanus amphitrite طی توالی های دوماهه در بندر امام خمینی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-100

هدی موری بازفتی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ بابک دوست شناس؛ احمد سواری