کلیدواژه‌ها = گیلان
رتبه‌بندی نوار ساحلی استان گیلان از نظر حساسیت به ریزش‌های نفتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.254370.2389

مهناز میرزا ابراهیم طهرانی؛ صدیقه جهانگیری؛ مسعود ترابی آزاد؛ سید علی جوزی


مطالعه فون حلزون های اکوسیستم زراعی و باغی در غرب استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.266635.2447

سیده سعیده قاسمی؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ محمد یخچالی


شناسایی مولکولی گونه‌های آناپلاسما بوویس و آناپلاسما مارژیناله در گاوهای استان گیلان

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 73-80

10.22034/AEJ.2022.324186.2727

نصر االله واحدی نوری؛ وحید نعمان؛ ابراهیم رحیم آبادی


مطالعه فون حلزون های اکوسیستم زراعی و باغی در غرب استان گیلان

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 283-292

10.22034/AEJ.2021.266635.2447

سیده سعیده قاسمی؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ محمد یخچالی


رتبه‌‌بندی نوار ساحلی استان گیلان از نظر حساسیت به ریزش‌‌های نفتی با استفاده از روش تصمیم‌‌گیری چند معیاره مکانی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 373-382

10.22034/AEJ.2020.254370.2389

صدیقه جهانگیری؛ مهناز میرزا ابراهیم طهرانی؛ مسعود ترابی آزاد؛ سید علی جوزی