کلیدواژه‌ها = لاک پشت منقار عقابی
بررسی زیست سنجی لاک پشت‌های دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در جزیره کیش - خلیج فارس

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 19-26

مهدی طبیب؛ سعید طهماسبی؛ امیر وزیری زاده؛ مریم محمدی؛ آرش هادی رمکی


بررسی ژنتیکی لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) جزایر هنگام، هرمز و نخیلو در خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 43-48

پرگل قوام مصطفوی؛ شیما شهنواز؛ مهرنوش نوروزی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمد حسن شاه حسینی؛ الهه قطب رزمجو