کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 86
1. بررسی ترکیب و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی در آب های ساحلی استان بوشهر خلیج فارس

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 345-352

10.22034/aej.2020.120268

فاطمه خاکسار؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ آریا اشجع اردلان


2. بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره های استخراج شده از جلبک سبز Ulva fasciata نمونه گیری شده از سواحل خلیج فارس

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 469-474

10.22034/aej.2020.121633

رستا عزیزی؛ عباسعلی مطلبی؛ ملیکا ناظمی؛ مصطفی شریف روحانی؛ محمد افشارنسب


4. شناسایی مولکولی اویستر جنس Saccostrea در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از ژن COI میتوکندری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 415-420

10.22034/aej.2020.120937

علی فخری؛ سید محمد باقر نبوی؛ سیدجواد حسینی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی


5. بررسی نوسانات میزان مواد مغذی و کلروفیل a در آب‌های ساحلی بوشهر تا دلوار

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 419-426

10.22034/aej.2020.107612

سهیلا امیدی؛ محسن نوری نژاد؛ عبدالرسول مرزبانی؛ عبدالرسول اسماعیلی؛ علی کاویانی


7. گزارش حضور اسفنج Clathria sp روی کلنی های زنده مرجان در جزیره کیش، خلیج فارس

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 377-380

مهسا علی دوست سلیمی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ گرتا ابی؛ سید محمدرضا فاطمی


9. تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 305-312

نرجس اکاتی؛ ملیحه امینی؛ هانا اعتمادی


11. بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 295-304

فریده محسنی؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمدصدیق مرتضوی


12. ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز (Carangoides chrysophrys (cuvier,1833 در آب‌های استان هرمزگان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-166

فریبرز هاشمی پور؛ فرهاد کیمرام؛ احسان کامرانی؛ شهلا جمیلی؛ احسان رمضانی فرد


14. بررسی تغییرات فصلی آنزیم‌گلوتاتیون اس ترانسفراز کاتالاز و استیل کولین استراز در اندازه‌های مختلف صدف دوکفه‌ای مروارید‌ساز Pinctada radiata

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 519-530

الهه علی عسگری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فریبرز احتشامی؛ شهلا جمیلی؛ محمد ربانی


15. عادات غذایی میگو خنجری Edwards, 1837) Parapenaeopsis stylifera) در آب‌های ساحلی استان هرمزگان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 461-466

میترا غفوریان؛ محسن صفائی؛ فرشته سراجی


17. بررسی پراکنش زمانی مکانی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل خلیج فارس

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 451-456

روح الله زارع؛ احسان کامرانی؛ علی نصرالهی؛ راجر من


18. بررسی ساختار شیمیایی کلاژن ماهی سفید (Rutilus Kutum) از دریای خزر و کلاژن ماهی قباد Scomberomorus guttatus) ( از خلیج فارس

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 241-250

سهیلا نادری قره قشلاق؛ شهلا جمیلی؛ محمد جواد فاطمی؛ علی محمد شریفی؛ محمد رضا نورانی


19. مقایسه ویژگی ضداکسیدانی بافت تر و خشک خیار دریایی Holothuria leucospilota

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 471-476

احمد شادی؛ خانمناز عبادی


20. بررسی تغییرات فصلی آنزیم ‌گلوتاتیون اس ترانسفراز کاتالاز و استیل کولین استراز در اندازه‌های مختلف صدف دوکفه‌ای مروارید‌ساز Pinctada radiata

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 319-330

الهه علی عسگری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فریبرز احتشامی؛ شهلا جمیلی؛ محمد ربانی


21. فیلوژنی مولکولی Vetigastropoda براساس ژن های میتوکندریایی COI و S rRNA16

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 251-260

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


24. ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-142

سید احمد قاسمی؛ سیدجواد حسینی


25. بررسی سیستماتیک روزنه داران کفزی در رسوبات آب های ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 369-380

نرگس مورکی؛ بابک مقدسی؛ رضا نهاوندی