کلیدواژه‌ها = اسیدهای آمینه
تعیین بهترین سطح پاسخ در پارامترهای عملکردی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف آفلاتوکسین و اسید‌های آمینه

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 333-344

10.22034/aej.2022.328112.2753

هادی پژوهان فر؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ مهران مهری؛ محمد کاملی؛ هادی فرجی


اثر آمینواسیدهای ضروری ال- لیزین، ال- متیونین و ال-ترئونین بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن زنبور عسل (Apis mellifera)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 325-332

10.22034/aej.2021.138632

مرتضی مرتضوی؛ محمد چمنی؛ مهدی امین افشار؛ علی اصغر صادقی؛ غلامحسین طهماسبی