کلیدواژه‌ها = تنوع گونه ای
روند تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان آبزی زمستان‌گذران تالاب های حوضه بختگان با استفاده از نتایج سرشماری نیمه زمستانه: 1396-1366

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 187-198

10.22034/aej.2020.125587

فرهاد حسینی طایفه؛ منا ایزدیان؛ سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ صابر قاسمی؛ لیلا جولایی؛ الهام ابراهیمی


بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 93-100

ابراهیم گلزار؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ جعفر مرشدی؛ مرتضی نادری؛ سید علی جوزی


بررسی ترکیب گونه‌ای جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 251-258

احسان اسلامی زاده؛ مهران جواهری بابلی؛ سیمین دهقان مدیسه


تنوع گونه ای کنه های خاکزی راسته Mesostigmata پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 273-284

شهرام میرفخرایی؛ دورنا ببری نقده؛ ادریس بدیعی


تنوع گونه ای کنه های خانواده فیتوزئیده (Acari: Mesostigmata) در منطقه مرودشت شیراز

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12

زهرا غریب شوریجه؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی


شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان آب های داخلی استان مرکزی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-8

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان