کلیدواژه‌ها = اسیدآمینه
جداسازی و شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه در گوشت ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) حوزه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 207-214

10.22034/aej.2020.115473

انوار بحرانی؛ رسول قربانی؛ جمشید فولادی؛ سعید نوجوان


بررسی رفتار بویایی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) تحت تاثیر نانوذرات نقره

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 209-216

10.22034/aej.2020.105183

شیدا گلی؛ ولی اله جعفری؛ حامد پاک نژاد؛ الکساندر کاسومیان


شناسایی ترکیبات پروفیل اسیدآمینه ماهی کفال طلایی (Liza aurata) دریای خزر

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 159-166

مهرنوش نوروزی؛ مصطفی باقری توانی