کلیدواژه‌ها = پمپ افلاکس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وجود ژن های پمپ افلاکس AdeABC در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بامانی با مقاومت چندگانه دارویی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 575-580

شاهین زایری؛ فاطمه نوربخش؛ فهیمه باغبانی آرانی