کلیدواژه‌ها = رودخانه گرگانرود
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب و فراوانی بی مهرگان کفزی در بخش پایینی رودخانه گرگانرود - استان گلستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 397-404

طاهر پورصوفی؛ رحیم بردی حق نیا؛ آلتین قجقی