کلیدواژه‌ها = گونه مهاجم
بررسی ساختار و فراوانی زئوپلانکتون های انتقال یافته توسط آب توازن کشتی های ورودی به بندر بوشهر

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 465-476

10.22034/aej.2021.134739

رضا تولیان؛ نرگس جوادزاده؛ علی محمد صنعتی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ محسن نوری نژاد


شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 155-162

وحید عباسی؛ سیدعباس حسینی؛ رسول قربانی؛ حسن صالحی؛ حسین عبدالحی


گزارش نخستین مشاهده Capitella sp (کرم های حلقوی: پرتاران) در جنوب دریای خزر

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 531-536

امید روشن؛ نسرین سخایی؛ حسین ذوالقرنین؛ حامد پاک نژاد؛ مهرشاد طاهری