کلیدواژه‌ها = هم آوری
بررسی زیست شناسی تولیدمثلی ماهی شهری معمولی (Lethrinus nebulosus) در شمال غرب خلیج فارس (استان خوزستان)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 271-278

سیده زهرا معصومی زاده؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی


بررسی رابطه طول و وزن و تولید مثل ماهی گیش پوزه دراز ( Carangoides chrysophrys(Cuvier, 1833 در آب های استان هرمزگان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-160

عیسی کمالی؛ تورج ولی نسب؛ رضا دهقانی؛ سید عباس حسینی


بررسی عملکرد تولیدمثلی و هم آوری در دوگله از مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 191-198

رقیه محمودی؛ سمیرا ناصری؛ اسماعیل کاظمی


زیست شناسی تولیدمثل ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در آب های شمال شرقی خلیج فارس

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 151-157

وحیده دری؛ آریا اشجع اردلان؛ تورج ولی نسب


برخی خصوصیات زیستی تولیدمثلی میگوی الگانس (Palaemon elegans) در تالاب گمیشان

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 133-141

مایسا عنایت مهر؛ مهنازسادات صادقی؛ سعید یلقی؛ رسول قربانی