کلیدواژه‌ها = بقاء
اثر دما بر رشد و بقاء لارو فیل ماهی (Huso huso) از مرحلة تفریخ تا مرحلة جذب کیسة زرده

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 229-234

سیدصمد هاشمی؛ محمدرضا قمی؛ مهدی سهراب نژاد


بررسی تاثیر اسیدآمینه لیزین برفاکتورهای رشد و بقاء ماهی قرمز(Carassius auratus)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 243-248

هدی حق پناه؛ مازیار یحیوی؛ دلارام نخبه زارع


پاسخ جمعیت های مختلف 1890 Artemia urmiana, Günther, پرورش یافته در پساب فاضلاب شهری به استرس دما و شوری

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 347-356

وحید افشارهزارخانی؛ رامین منا ف فر؛ هادی بذرافشان؛ هاله خلیل پور؛ مهران حبیبی رضائی؛ علی اکبر موسوی موحدی