کلیدواژه‌ها = استان بوشهر
تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 69-76

محمود دشتی زاده؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ حسین خاج؛ امیر ارسلان کمالی


بررسی اکولوژیک الگوی پراکنش Prorocentrum در لایه های سطحی خلیج فارس – استان بوشهر

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 395-400

مهناز ربانی ها؛ فاطمه محسنی زاده؛ فریدون عوفی


برآورد حجم توده زنده و پراکنش میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آب های حوزه جنوبی استان بوشهر (خلیج فارس)

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 155-164

مهران پارسا؛ احسان کامرانی؛ مهرنوش امینی؛ محمدجواد شعبانی


بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سلطان ابراهیم (nemipterus japonicus) درآب های ساحلی استان بوشهر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 11-24

مهناز کردگاری؛ تورج ولی نسب؛ شهلا جمیلی؛ آرش حق شناس