کلیدواژه‌ها = دام های اهلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 95-104

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مصطفی جعفری؛ هوشنگ لطف الهیان