کلیدواژه‌ها = سرب
بررسی میزان فلزات سنگین سرب و جیوه در عسل استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 505-510

10.22034/aej.2021.135069

فاطمه رحمانی؛ عباسعلی مطلبی؛ محیا مظفرذوق؛ سونیا شجاع قره باغ


بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضلۀ میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 405-412

بهمن پوریونس؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ حمید علاف نویریان


اثر فلزات سنگین مس و سرب بر روی بقاء، رفتار و رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 305-310

اسماعیل قره داشی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده


بررسی اثر فلز سرب بر بافت کبدی و آبششی ماهی کُلمه (Rutilus rutilus caspius)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 59-68

پرشیا محمدزاده؛ شهلا جمیلی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباس متین فر؛ مینا رستمی