کلیدواژه‌ها = مورچه
گزارش گونه جدید از مورچه‌ها (Hymenoptera: Formicidae)، از ایران در نیمه شرقی استان کردستان

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 387-392

10.22034/AEJ.2021.261260.2428

فاطمه صفریان؛ شاهرخ پاشایی راد؛ شهرزاد خاکپور


بررسی تنوع زیستی مورچگان (Hymenoptera: Formicidae) در غرب شبه جزیره میانکاله

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 315-320

10.22034/AEJ.2020.230615.2260

پروین حبیبی اردبیلی؛ علی اکبر باقریان یزدی؛ سید داریوش مقدس


چک لیست گونه های مورچه در زیستگاه های مختلف مرکز ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 247-256

محمدرضا محسنی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم حیاتی رودباری