کلیدواژه‌ها = شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 363-378

فاطمه قبادیان؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری؛ ایرج نبی پور؛ امیر وزیری زاده