کلیدواژه‌ها = شاخص های زیستی
بررسی ترکیب و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی در آب های ساحلی استان بوشهر خلیج فارس

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 345-352

10.22034/aej.2020.120268

فاطمه خاکسار؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ آریا اشجع اردلان


پایش رودخانه زیارت با بهره گیری از فون بزرگ بی مهرگان کفزی، استان گلستان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 141-148

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ امیر سعدالدین؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی