کلیدواژه‌ها = کپورماهیان
بررسی تنوع و تهدیدات ماهیان تالاب سراب ماران، استان کرمانشاه

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 213-218

10.22034/aej.2021.312017.2677

آرش جولاده رودبار؛ علی نزل آبادی؛ درسا چراغی؛ نگار حسین رحیمی


مقایسه تفاوت‌های شکلی جمعیت‌های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 149-160

زینب تاجیک؛ یزدان کیوانی


توصیف ساختار استخوانی سیاه ماهی مرکزی (1877 Kessler, Capoeta buhsei) از حوضه دریاچه نمک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-208

علیرضا سیفی؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی


ترکیب گونه ای ماهیان صید شده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 101-111

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمدتقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی