کلیدواژه‌ها = جمعیت میکروبی
تاثیر مخلوط محرک رشد گیاهی سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.246421.2340

آسیه ویسی؛ سمیه سالاری؛ محمدرضا قربانی


تاثیر مقادیر مختلف پودر افشره طبیعی پوست انار و یک پری بیوتیک تجاری بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی دستگاه‌ گوارش جوجه های گوشتی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 169-176

10.22034/aej.2022.340786.2803

سید قاسم شیرنگی؛ محمود شمس شرق؛ امید عشایری زاده؛ محمد حسین محمدی قاسم آبادی


اثرات منابع مختلف چربی بر عملکرد، سیستم ایمنی و میکروفلورای روده در مرغ‌های تخم گذار تجاری

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 225-230

10.22034/aej.2020.125582

سجاد عباسی؛ جعفر فخرایی؛ حسین منصوری یاراحمدی؛ شهاب خاقانی