کلیدواژه‌ها = ماهی زینتی
تأثیر سطوح مختلف آرد کرم خاکی (Eisenia fetida) بر برخی از پارامترهای رشد و رنگ ‌پذیری بچه ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2020.259812.2418

کاوس نظری؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ مهدی خدمه صدیق کازرانی


استفاده از پودرآزولای (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به عنوان منبع پروتئین گیاهی در تغذیه ماهی زینتی سیچلاید ایرانی (Iranocichla hormuzensis)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 331-338

10.22034/aej.2020.104256

محمود حافظیه؛ مسعود صیدگر؛ علیرضا قائدی؛ محمد محمدی؛ علی مهدی آبکنار