کلیدواژه‌ها = مالون دی آلدهید
بررسی اثر جایگزینی سولفات روی با روی آلی بر پارامترهای عملکردی، ابقاء بافتی، عملکرد سیستم ایمنی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و ریخت‌ شناسی ژژنوم در جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22034/aej.2021.256119.2403

پیمان موحد؛ احسان اسکوئیان؛ محمد فاصله جهرمی؛ پریسا شکر یزدان؛ مهدی سالاری پور؛ محمدرضا احمدی


ارزیابی اثرات روی معدنی و آلی بر شاخص‌های عملکردی، ابقاء بافتی، سامانه ایمنی، ریخت شناسی ژژنوم و وضعیت پاد اکسندگی در جوجه‌های گوشتی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-138

10.22034/AEJ.2021.256119.2403

پیمان موحد؛ احسان اسکوئیان؛ محمد فاصله جهرمی؛ پریسا شکر یزدان؛ مهدی سالاری پور؛ محمدرضا احمدی