کلیدواژه‌ها = دریای خزر
تعداد مقالات: 39
1. بررسی برخی شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در خلیج گرگان، دریای خزر

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 279-284

10.22034/aej.2020.126837

فاطمه محمودی؛ سکینه علیجان پور؛ حجت الله جعفریان؛ عیسی جرجانی؛ سید مصطفی عقیلی نژاد


2. انباشتگی فلزات جیوه و روی در عضله چهار گونه ماهیان دریای خزر (مطالعه موردی: سواحل محمودآباد-نوشهر)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 183-188

10.22034/aej.2020.114234

معصومه موفق بهنام؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمد ماجدی


3. جداسازی و شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه در گوشت ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) حوزه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 207-214

10.22034/aej.2020.115473

انوار بحرانی؛ رسول قربانی؛ جمشید فولادی؛ سعید نوجوان


4. بررسی برخی خصوصیات تغذیه ای و زیستی گل آذین ماهی خزری Atherina boyeri caspia در سواحل شهرستان تنکابن

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 117-124

پریا هوشمند؛ حسین رحمانی؛ سعید اسماعیل پور؛ سیده محدیث رکابی


7. بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 181-190

بهزاد رهنما؛ احسان کامرانی؛ اصغر عبدلی؛ ابوالفضل ناجی؛ هادی رییسی


9. تعیین مقادیر سم پروفنوفوس در بافت چربی فوک خزری (Phoca caspica) در خزر جنوبی (ساحل دریایی استان گلستان و مازندران)، ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-96

سیده ملیحه حسینی؛ سمیه نمرودی؛ امیرصیاد شیرازی؛ انالیزا زاکارونی


10. آلودگی میکروپلاستیک در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-180

محمد ذاکری؛ آرش اکبرزاده؛ ابوالفضل ناجی


11. بررسی میزان زنده مانی تاثیر تغذیه لارو ماهی آزاد خزر (caspius Salmo trutta) با سیست کپسول زدایی شده آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 251-256

علی نکوئی فرد؛ شهرام دادگر؛ محمود حافظیه؛ رضا نهاوندی


14. روند جایگزینی کفزیان در حوضه جنوب شرقی دریای خزر و ارتباط آن با شرایط تروفی اکوسیستم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 489-498

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رحمت ندافی


15. رشد و مرگ و میر میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense) در دریاچه سد بوستان جنوب‌شرق دریای خزر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 451-460

هادی رییسی؛ امین دانایی؛ رحمان پاتیمار


16. بررسی مطلوبیت زیستگاه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در آب های حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از تجزیه و تحلیل های چندمتغیره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 243-250

امیرعلی مرادی نسب؛ آرش اکبرزاده؛ محمود بهمنی؛ احسان کامرانی؛ سارا حق پرست


17. بررسی تجمع فلزات سنگین کروم و کبالت در بافت های آبشش، پوست و عضله ماهی شاه کولی Chalcalburnus Chalcoides

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 289-296

مهنازسادات صادقی؛ مژگان امتیازجو؛ آرزو شهبازی


19. بررسی ساختار شیمیایی کلاژن ماهی سفید (Rutilus Kutum) از دریای خزر و کلاژن ماهی قباد Scomberomorus guttatus) ( از خلیج فارس

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 241-250

سهیلا نادری قره قشلاق؛ شهلا جمیلی؛ محمد جواد فاطمی؛ علی محمد شریفی؛ محمد رضا نورانی


21. شناسایی ترکیبات پروفیل اسیدآمینه ماهی کفال طلایی (Liza aurata) دریای خزر

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-166

مهرنوش نوروزی؛ مصطفی باقری توانی


22. اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر کیفیت آب در خلیج گرگان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 217-230

محمد فرهنگی؛ سیدعباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر؛ سیدسحاب میرا؛ عبدالحلیم بلاش


23. مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و ﺗﻮده زﻧﺪه بزرگ بی مهره گان در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 347-354

محمد فرهنگی؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر


24. بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس Neogobius در بخش جنوب مرکزی دریای خزر، نوشهر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-160

زینب سعیدی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ صهبا بهمن پور؛ مهناز حامدیان


25. بررسی پراکنش و ترکیب گونه ای ماهیان در منطقه شرق دریای خزر (گهرباران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 255-262

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ مهدی نادری؛ داود کر؛ علی اصغر جانباز؛ محمدعلی افرائی