کلیدواژه‌ها = ریخت سنجی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تغییرات ریخت‌شناختی (Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Ophidia: Colubridae در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 87-96

مینو مشتاقی؛ محمد کابلی؛ منصور صالحی


2. بررسی تغییرات ریخت شناختی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در محدوده سواحل استان خوزستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 285-290

کبری حیدری؛ اولیاقلی خلیلی پور؛ همیرا آگاه؛ حسین ذوالقرنین؛ سید مهدی حسینی


3. ریخت شناسی مقایسه‌ای جمعیت های زاغ ‌بور (Podoces pleskei) در دو استان سمنان و یزد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 99-106

فاطمه رسولی نسب؛ محمد توحیدی فر؛ سارا یالپانیان؛ اکرم مقدسی


4. مطالعه اثر سد سنگبان بر ویژگی های ریختی جمعیت های سیاه ماهی (Capoeta gracilis) با استفاده از دو روش ریخت سنجی هندسی و سنتی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-104

درناز صالحی نیا؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی؛ مظاهر زمانی فرادنبه


5. مطالعه ریخت شناسی و ریخت سنجی قورباغه درختی شرقی (Hyla orientalis) در استان مازندران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-90

سیده سمیرا علوی؛ حاجی قلی کمی؛ نجمه اخلی


9. بررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی Funambulus pennantii در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-10

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان