کلیدواژه‌ها = آلودگی
اثر منبع آلودگی نقطه‌ای (پساب استخر پرورش ماهی) بر جوامع ماکروبنتوزی و اعتبارسنجی سه شاخص‌ زیستی(EPT،BMWP،HFBI) در ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه بالیقلو استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.265436.2439

شیما رحیم پوران؛ احسان اسدی شریف؛ ابوالفضل بایرامی؛ پرور دیده به راه


ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و وانادیوم) در آب و رسوبات تالاب هورالعظیم استان خوزستان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 359-368

نازنین فیروزشاهیان؛ خوشناز پاینده؛ سیما سبزعلی پور


تعیین مقادیر سم پروفنوفوس در بافت چربی فوک خزری (Phoca caspica) در خزر جنوبی (ساحل دریایی استان گلستان و مازندران)، ایران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 91-96

سیده ملیحه حسینی؛ سمیه نمرودی؛ امیرصیاد شیرازی؛ انالیزا زاکارونی


بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه زیارت در استان گلستان

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 129-134

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ امیر سعدالدین؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی


تاثیرکیفیت آب سطحی و میزان فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) بر زندگی موجودات آبزی در رودخانه گرگان رود

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 57-62

حسین باقری؛ ساسان علی نژاد؛ کاظم درویش بسطامی؛ ترانه شارمد؛ زهرا باقری