کلیدواژه‌ها = روش ترانسکت خطی
بررسی تغییرات تراکم جمعیت کل و بز (Capra aegagrus) در سه حوزه سرشماری منطقه حفاظت شده ارسباران

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 21-28

سعید گنجعلی؛ احمد حاجی زاده؛ حمید قاسمی؛ میرمحسن حسینی قمی؛ داود غنی پور؛ شهریار بهزادیان