کلیدواژه‌ها = تهدیدات
غنا، تهدیدات و وضعیت حفاظتی پستانداران پارک ملی توران، استان سمنان

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 1-8

10.22034/aej.2021.299433.2608

باقر نظامی؛ مسعود یوسفی؛ نگار نجفی سیاوشان؛ روح الله یوسفی؛ احمد شیرخانی


بررسی تغییرات تراکم جمعیت کل و بز (Capra aegagrus) در سه حوزه سرشماری منطقه حفاظت شده ارسباران

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 21-28

سعید گنجعلی؛ احمد حاجی زاده؛ حمید قاسمی؛ میرمحسن حسینی قمی؛ داود غنی پور؛ شهریار بهزادیان