کلیدواژه‌ها = عصاره سیر
اثر عصاره سیر (Allium sativum) بر بازماندگی، شاخص های رشد، خونی و ترکیب لاشه در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 161-168

نگار قطب الدین؛ علی سقایی؛ میلاد منیعات؛ زهره قطب الدین


تزریق عصاره سیر (Allium sativum) و لواستاتین (Lovastatin) بر غلظت کلسترول جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمیک

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 95-102

مجید عبدالمحمدی؛ مهدی خدایی مطلق؛ کاظم کریمی


اثرات سطوح مختلف عصاره سیر بر کلسترول زرده، بار میکروبی تخم مرغ و عملکرد مرغان تخم گذار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-61

سیدپیمان توسلی؛ فرهاد فرودی؛ سید ناصر موسوی