کلیدواژه‌ها = خزندگان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 119-126

ویدا حجتی؛ مونا ابراهیمی رهنما


2. بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 203-210

مونا ابراهیمی رهنما؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی


3. بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-106

داریوش سلیمان فلاح؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی؛ رضا بابائی سواسری؛ شریفه خانی


4. بررسی فونستیک سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 95-104

ویدا حجتی؛ سمیه درخشانپور؛ حسین عباسپور


5. بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 249-258

زهرا درخشانپور؛ ویدا حجتی؛ حسین عباسپور


7. مطالعه فونستیک خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل در استان خراسان شمالی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-10

محمد تقدیسی؛ حاجی قلی کمی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی