کلیدواژه‌ها = فاکتورهای خونی
تعداد مقالات: 11
5. اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) بر پاره ای از فاکتورهای خونی تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 169-174

علیرضا رضوانی گیل کلایی؛ بابک شعیبی عمرانی؛ رضا صفری؛ فرناز مشایخی


6. اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 189-198

وحید مرشدی؛ ناصر آق؛ جاسم مرمضی؛ فرزانه نوری؛ تکاور محمدیان


8. تأثیر استفاده از عصاره سیر (Allium sativa) و سرخارگل (Echinacea purpurea) بر روی فاکتورهای خونی و مقاومت در برابر آلودگی باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-51

سعید مشکینی؛ مهین ایمانی؛ علی احسانی؛ امیر توکمه چی؛ فرهاد فرهنگ پژوه؛ یعقوب قیاسی


10. بررسی تاثیر سم دیازینون بر برخی از پارامترهای خونی ماهی سفید دریای خزر (rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 155-162

نعیمه فکری؛ شهلا جمیلی؛ فریبرز احتشامی؛ علیرضا ولی پور؛ عباسعلی زمینی


11. اثر سایمتیدین بر برخی از فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (.cyprinus carpio l)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-32

آسیه احمدپور؛ سید مهدی حسینی فرد؛ باقر مجازی امیری