کلیدواژه‌ها = فاکتورهای خونی
تعداد مقالات: 7
4. اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) بر پاره ای از فاکتورهای خونی تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 169-174

علیرضا رضوانی گیل کلایی؛ بابک شعیبی عمرانی؛ رضا صفری؛ فرناز مشایخی


5. اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 189-198

وحید مرشدی؛ ناصر آق؛ جاسم مرمضی؛ فرزانه نوری؛ تکاور محمدیان


7. تأثیر استفاده از عصاره سیر (Allium sativa) و سرخارگل (Echinacea purpurea) بر روی فاکتورهای خونی و مقاومت در برابر آلودگی باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-51

سعید مشکینی؛ مهین ایمانی؛ علی احسانی؛ امیر توکمه چی؛ فرهاد فرهنگ پژوه؛ یعقوب قیاسی