کلیدواژه‌ها = پارامترهای ژنتیکی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-26

رضا سید شریفی؛ کیومرث کراری نیری؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ مهدی بهلولی


3. اثر صفت مورد نظر در استفاده از روش شاخص انتخاب دو صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-8

سید ضیاءالدین میرحسینی؛ شهلا نعمت اللهیان؛ پاراخات برزین؛ محمد ناصرانی؛ علیرضا صیداوی