کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 9
2. بررسی و تحلیل وضعیت تنوع گونه ای سه ماهی کپور، کلمه و سفید استان گلستان طی سال های بهره برداری 1387-1384

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 251-256

سمیه نوده شریفی؛ سید یوسف پیغمبری؛ سعید گرگین


5. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز Capra aegagrus در استان گلستان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-16

سید مجتبی حسینی؛ برهان ریاضی؛ بهمن شمس اسفند آباد؛ مرتضی نادری


7. بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه زیارت در استان گلستان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 129-134

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ امیر سعدالدین؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی


8. تعیین مطلوبیت زیستگاه قرقاول (Phasianus colchicus) در استان گلستان با استفاده از مدل‌سازی آشیان بوم‌شناختی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 81-88

روح اله میرزایی؛ محمودرضا همامی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ حمیدرضا رضایی


9. شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان نهر تیل آباد، استان گلستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 277-286

رسول قربانی؛ فاطمه عباسی؛ مسعود ملایی؛ اصغر نعیمی؛ مریم باغفلکی؛ محمد فروهر واجارگاه