کلیدواژه‌ها = شیرونومیده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 315-322

سحر ارکیا؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ ندا خرد پیر؛ اعظم کرمی


2. بررسی سموم هپتاکلر، هپتاکلر اپوکسید و آلدرین در رسوب، ماکروبنتوز و ماهی کاراس Carassius carassius)) در تالاب انزلی، ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 179-188

مهشید کدخدایی الیادرانی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ عبدالرحیم وثوقی