کلیدواژه‌ها = رسیدگی جنسی
تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بافت تخمدان در ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 257-262

معصومه درویشی؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سید حسین حسینی فر


بررسی ماکروسکوپی و میکروسکپی مراحل رسیدگی جنسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور، استان بوشهر

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 123-132

عالی حسینی؛ زهره موسوی؛ ابراهیم ستوده؛ مهدی محمدی؛ اکبر عباس زاده


تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخص های رشد، رسیدگی جنسی و بقاء لاروهای ماهی فایتر(Betta splendens)

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 227-234

حمیده ذکریائی؛ محمد سوداگر؛ محمد مازندرانی؛ سیدعباس حسینی