کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات کمی و کیفی زیستگاه سنجاب ایرانی در جنگل‌های استان لرستان تا سال 2050 بر اساس مدل اقلیمی CCSM4

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-136

امید قدیریان؛ محمود رضا همامی؛ علیرضا سفیانیان


3. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) به کمک روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در پارک ملی گلستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22

میثم مددی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته‌مرادی


5. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa) در پارک ملی گلستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-18

میثم مددی؛ فرزاد اکبر نژاد؛ سلیمان قربان زاده


7. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شوکا (Capreolus capreolus) با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در پارک ملی گلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-42

حمید بخشی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته مرادی؛ محمد حسنی