کلیدواژه‌ها = ماهی
تعداد مقالات: 3
1. اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio. L): تغییرات خون شناسی و آنتی اکسیدانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 239-246

خیراله خسروی کتولی؛ علی شعبانی؛ حامد پاک نژاد؛ محمد رضا ایمانپور


2. اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر بیان ژن HSP70 و آسیب های بافت های آبشش، کبد و روده در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio L)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 339-350

خیراله خسروی کتولی؛ علی شعبانی؛ حامد کلنگی میاندره؛ محمد رضا ایمانپور