کلیدواژه‌ها = ماهی
بررسی اثرات میکرو و نانو پلاستیک ها بر آسیب های بافتی در موجودات آبزی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 305-316

10.22034/AEJ.2021.310631.2665

امین غلامحسینی؛ امیر زیدی؛ مهدی بنایی؛ مرتضی استواری؛ سارا باقری


بررسی فونستیک ماهیان غیربومی در رودخانه های استان تهران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 207-214

10.22034/aej.2021.133291

راضیه برزگر؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ اصغر عبدلی


بررسی تاثیر عوامل فیزیکی - شیمیایی و حالت تروفی آب بر پرورش ماهی در قفس در سد ارس (آذربایجان غربی)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 283-290

10.22034/aej.2020.107213

مسعود صیدگر؛ فریدون محبی؛ علی نکوئی فرد؛ سیدرضا سیدمرتضایی؛ شهرام دادگر؛ ژاله علیزاده اوصالو؛ صابر شیری


اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio. L): تغییرات خون شناسی و آنتی اکسیدانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 239-246

خیراله خسروی کتولی؛ علی شعبانی؛ حامد پاک نژاد؛ محمد رضا ایمانپور


اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر بیان ژن HSP70 و آسیب های بافت های آبشش، کبد و روده در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio L)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 339-350

خیراله خسروی کتولی؛ علی شعبانی؛ حامد کلنگی میاندره؛ محمد رضا ایمانپور


شناسایی و فراوانی ماهیان رودخانه سرباز (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 11-18

امیر محمد علمی؛ اصغر عبدلی؛ نعمت الله خراسانی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی