کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 30
3. بررسی میزان روی و کادمیوم در ماهی آترینا (Atherina boyeri) صید شده از تالاب بین‌المللی انزلی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 167-174

10.22034/aej.2020.113903

محمدحسین سینکاکریمی؛ محمدحسین گرجیان عربی؛ محسن احمدپور؛ مهدی حسن پور


7. تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 305-312

نرجس اکاتی؛ ملیحه امینی؛ هانا اعتمادی


9. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و وانادیوم) در آب و رسوبات تالاب هورالعظیم استان خوزستان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 359-368

نازنین فیروزشاهیان؛ خوشناز پاینده؛ سیما سبزعلی پور


11. مطالعه اثر پکتین به عنوان افزودنی غذایی در مقابله با مسمومیت کادمیمی در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 309-316

محمد محیسنی؛ محمد امینی چرمهینی؛ مریم کریمی؛ دارا باقری


13. بررسی تغییرات فصلی آنزیم‌گلوتاتیون اس ترانسفراز کاتالاز و استیل کولین استراز در اندازه‌های مختلف صدف دوکفه‌ای مروارید‌ساز Pinctada radiata

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 519-530

الهه علی عسگری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فریبرز احتشامی؛ شهلا جمیلی؛ محمد ربانی


14. بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهیان کفشک تیزدندان (Psettodes erumei)، گیش ماهی (Carangoides fulvoguttatus) و ماهی هوور (Thunnus tonggol) آب های بوشهر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 129-134

امین غلامحسینی؛ مصطفی اخلاقی؛ پریا اکبری؛ سیاووش سلطانیان؛ وحیده نقدسی؛ محمدسعید فریدونی


15. بررسی تغییرات فصلی آنزیم ‌گلوتاتیون اس ترانسفراز کاتالاز و استیل کولین استراز در اندازه‌های مختلف صدف دوکفه‌ای مروارید‌ساز Pinctada radiata

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 319-330

الهه علی عسگری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فریبرز احتشامی؛ شهلا جمیلی؛ محمد ربانی


21. مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب درعضله ماهی شوریده (Otolithes ruber) در بنادر صیادی بوشهر و بندرامام خمینی، خلیج فارس

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 233-240

ثمین محجوب؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد ولایت زاده


22. بررسی فلزات سنگین، سموم کشاورزی وآلودگی های میکروبی درآب کانال محمدیه استان تهران به منظور امکان پرورش ماهی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-138

محمود رامین؛ مسطوره دوستدار؛ شعبان نجف پور؛ فریبا اسماعیلی


24. بررسی تجمع فلزات سنگین مس، آهن و کبالت در مراحل مختلف رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 287-293

میثاق طبیب زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده


25. جذب بیولوژیک فلزات سنگین توسط قارچ Aspergillus niger

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-33

ملیحه امینی؛ حبیب اله یونسی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی