کلیدواژه‌ها = تجمع زیستی
تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus)

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 305-312

نرجس اکاتی؛ ملیحه امینی؛ هانا اعتمادی


بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضلۀ میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 405-412

بهمن پوریونس؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ حمید علاف نویریان


بررسی تجمع فلزات سنگین مس، آهن و کبالت در مراحل مختلف رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 287-293

میثاق طبیب زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده


مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (Cyprinus carpio) و بدون فلس (Pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 213-222

سیده زینب عابدی؛ محمدکاظم خالصی؛ سهراب کوهستان اسکندری؛ سیدمرتضی عابدی؛ عبدالرضا دغاغله