کلیدواژه‌ها = باروری
اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد، قابلیت‌هضم، فراسنجه‌های خونی و باروری خرگوش‌های ماده سفید چشم قرمز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.244859.2326

خلف الرجب؛ تقی قورچی؛ عبدالحکیم توغدری؛ روح آله مستانی


اثر تنش حرارتی مصنوعی بر فراسنجه های کیفی اسپرم گاو پس از یخ گشایی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 85-94

10.22034/aej.2020.124759

افشین سیفی جمادی؛ حمید کهرام؛ مهدی ژندی؛ آن ون سام