کلیدواژه‌ها = فون
بررسی فونستیک و پراکنش جغرافیایی حلزون‌های آب‌ ‌شیرین(شکم پایان) در شمال-غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2020.259988.2421

امیر دهقانی


گزارشی از مورچه‌های ملکه و نر (Hymenoptera: Formicidae) در بخش‌های شرقی استان اصفهان. ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.265093.2438

شاهرخ پاشایی راد؛ پرتو ایروانی


مطالعه‌ حشرات شکارگر و پارازیتوئید در برخی مزارع پنبه ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 397-406

10.22034/aej.2021.134377

حمید ساکنین؛ حسن قهاری؛ مجید نوائیان


بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 203-210

مونا ابراهیمی رهنما؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی


شناسایی مقدماتی فون سوسماران منطقه حفاظت شده سریشا – گوجی از استان خراسان رضوی، شمال شرقی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 121-132

سمیه اسدیان نارنجی؛ زهرا ابریشمی؛ حمیدرضا جمالزاده


بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 97-106

داریوش سلیمان فلاح؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی؛ رضا بابائی سواسری؛ شریفه خانی


مطالعه فون سوسمارهای پارک ملی خجیر در استان تهران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 129-136

زینب سادات مرتضوی مقدم؛ بتول قربانی یکتا


گزارش 3 گونه جدید از راسته Odonata در استان مازندران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 299-304

شیما جعفری زندیه؛ شاهرخ پاشایی راد


فون سوسماران شهرستان مهران دراستان ایلام

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 157-164

نسرین فیلی؛ احمد قارزی؛ اسکندر رستگار پویانی


بررسی فون سوسمارها و لاکپشت های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 121-130

سمیه السادات افتخاریان؛ ویدا حجتی؛ شهرام شرفی


شناسایی شبه عقرب ها (Chelicerata: Psuodoscorpions) و جورپایان (Crustacea: Isopoda) خاک جنگل سمسکنده (جنگل های خزری)

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 75-84

محمود مهرافروز مایوان؛ معصومه شایان مهر


معرفی 5 گونه جدید از مورچه ها (Hymenoptera:Formicidae) برای ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 265-268

شبنم مرادلو؛ شاهرخ پاشایی راد


5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 269-274

طوبی مرادی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ عارف امیرخانی


مطالعه فونستیک خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل در استان خراسان شمالی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 1-10

محمد تقدیسی؛ حاجی قلی کمی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی