کلیدواژه‌ها = بافت شناسی
بررسی اثرات میکرو و نانو پلاستیک ها بر آسیب های بافتی در موجودات آبزی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 305-316

10.22034/AEJ.2021.310631.2665

امین غلامحسینی؛ امیر زیدی؛ مهدی بنایی؛ مرتضی استواری؛ سارا باقری


اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر بیان ژن HSP70 و آسیب های بافت های آبشش، کبد و روده در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio L)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 339-350

خیراله خسروی کتولی؛ علی شعبانی؛ حامد کلنگی میاندره؛ محمد رضا ایمانپور


بررسی ماکروسکوپی و میکروسکپی مراحل رسیدگی جنسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور، استان بوشهر

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 123-132

عالی حسینی؛ زهره موسوی؛ ابراهیم ستوده؛ مهدی محمدی؛ اکبر عباس زاده


مطالعه آسیب شناسی گناد اردک ماهی(Esox lucius) در تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب امیرکلایه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 125-132

مرضیه عباسی؛ علی بانی؛ مهوش هادوی؛ حامد موسوی ثابت


بررسی روند تکوین ساختار چشم فیل ماهی (Huso huso)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 43-50

حمید اسحق زاده؛ غلامرضا رفیعی؛ رضوان اله کاظمی؛ باقر مجازی امیری؛ سهیل ایگدری


مطالعه هیستومورفومتری دستگاه ادراری- تناسلی در ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris typhlops)

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 45-54

احمد قارزی؛ علی ابراهیمی باغبانان؛ محسن عباسی