کلیدواژه‌ها = بازماندگی
تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 379-388

ذبیح اله پژند؛ کورش حدادی مقدم؛ فروزان چوبیان؛ اسماعیل فرزانه؛ اسماعیل حسین نیا؛ علیرضا عاشوری؛ جواد صیادفر


تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانولا در جیره غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) پرواری

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 263-268

کیومرث علی رمجی؛ سیما برزگر؛ مهدی محمد علیخانی؛ سلطنت نجار لشگری؛ رقیه محمودی


تأثیر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 301-308

مهدی عادلی؛ شهرام ملکی؛ افشین قلیچی؛ سعید امیری؛ زینب عادلی


تاثیر استفاده از ماکرو جلبک قرمز (.Gracillaria sp) بر رشد و بازماندگی کرم پرتار (Perinereis nuntia) به عنوان غذای زنده مولدین میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 463-470

ثمانه اصغری؛ علیرضا سالارزاده؛ کیومرث روحانی؛ مازیار یحیوی؛ فلورا محمدی زاده


اثر عصاره سیر (Allium sativum) بر بازماندگی، شاخص های رشد، خونی و ترکیب لاشه در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 161-168

نگار قطب الدین؛ علی سقایی؛ میلاد منیعات؛ زهره قطب الدین


تاثیر پروبیوتیک پریمالاک در جیره بر میزان زنده زایی و بازماندگی ماهی مولی سیاه (Poecilia sphenops)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 247-252

محمد سوداگر؛ حمیده ذکریائی؛ شهرام دادگر؛ رضا نهاوندی


بررسی عملکرد تولیدمثلی و هم آوری در دوگله از مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 191-198

رقیه محمودی؛ سمیرا ناصری؛ اسماعیل کاظمی


تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 145-152

مهرنوش دریا؛ میرمسعود سجادی؛ ایمان سوری نژاد؛ لیلا مرحمتی زاده


تاثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز (Caspicum annum) بر فاکتورهای رشد و نرخ بازماندگی ماهی‌ زبرا (Danio rerio)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 113-119

احمد نصرتی موفق؛ سکینه یگانه؛ سمیه سلطان زاده؛ علی رازگردانی شراهی


تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره به عنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد و میزان غذاگیری تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 143-147

فاطمه خانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ حامد کلنگی میاندره