کلیدواژه‌ها = فونستیک
بررسی فونستیک ماهیان غیربومی در رودخانه های استان تهران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 207-214

10.22034/aej.2021.133291

راضیه برزگر؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ اصغر عبدلی


مطالعه فون مگس های خانواده (Lauxaniidae (Insecta: Diptera در منطقه طالقان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 423-428

محمد جواد ایمنی؛ سعید محمد زاده نمین؛ معصومه مهدوی اورتاکند


بررسی فونستیک لاک پشت های استان البرز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-122

نعیمه حسن زاده؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


بررسی فونستیک روزپرک های پارک ملی خجیر (استان تهران - ایران)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 305-314

طناز ایرجی؛ بتول قربانی یکتا


بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 315-322

سحر ارکیا؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ ندا خرد پیر؛ اعظم کرمی


بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 165-172

علی حسن زاده یامچی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ رسول کرمیانی


بررسی فونستیک حلزون‌های خشکی زی (Gastropoda) در بخش مرکزی استان مازندران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-166

رضا اکبری؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


اولین گزارش از مارهای منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 105-114

علی سالمی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ شاهرخ نوید پور


بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در شهرستان‌های جنوب شرقی استان تهران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 53-60

مینا بابائی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهرام دادگر