کلیدواژه‌ها = انرژی
اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد، قابلیت‌هضم، فراسنجه‌های خونی و باروری خرگوش‌های ماده سفید چشم قرمز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.244859.2326

خلف الرجب؛ تقی قورچی؛ عبدالحکیم توغدری؛ روح آله مستانی


مدل‌سازی روند مصرف انرژی و شاخص‌های اقتصادی تولید گوشت مرغ (مطالعه موردی: شهرستان دیواندره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.274670.2471

امیر عزیزپناه


مدل سازی روند مصرف انرژی و شاخص های اقتصادی تولید گوشت مرغ (مطالعه موردی: شهرستان دیواندره)

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 129-136

10.22034/AEJ.2021.274670.2471

ذکریا پیری؛ امیر عزیزپناه؛ کامران خیرعلی پور؛ عزیز مراسلی


تعیین احتیاجات غذایی ماهی آزاد دریای خزر با هدف آبزی پروری

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 165-170

حمید رمضانی؛ عبدالصمد کرامت امیری؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی