کلیدواژه‌ها = زیستگاه
تعداد مقالات: 10
1. بررسی وضعیت پراکنش خرس قهوه‌ای (1758 Ursus arctos Linnaeus) در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه استان لرستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ مینا اسماعیلی


3. کمی ‌سازی از هم‌گسیختگی سیمای سرزمین به عنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-20

رقیه صادق اوغلی؛ علی جهانی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حمید گشتاسب


4. بررسی تغییرات ریخت‌شناختی (Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Ophidia: Colubridae در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 87-96

مینو مشتاقی؛ محمد کابلی؛ منصور صالحی


5. مقایسه خصوصیات مورفومتریک در جوندگان (مطالعه موردی: جربیل هندی (Tatera indica) در جیرفت و زابل)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-44

مریم مروتی؛ فاطمه بهادری امجز؛ سعید محمدی


9. بررسی عوامل بوم‌شناختی کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه افعی البرزی (Vipera ebneri)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-74

مهتاب یزدانیان؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی