موضوعات = سیستماتیک
بررسی فونستیک ماهی خیاطه در رودخانه های استان تهران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 165-168

10.22034/aej.2023.249556.2362

فائزه عالی داعی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ مریم عیدی


گزارش گونه جدید از مورچه‌ها (Hymenoptera: Formicidae)، از ایران در نیمه شرقی استان کردستان

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 387-392

10.22034/AEJ.2021.261260.2428

فاطمه صفریان؛ شاهرخ پاشایی راد؛ شهرزاد خاکپور


مطالعه فون حلزون های اکوسیستم زراعی و باغی در غرب استان گیلان

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 283-292

10.22034/AEJ.2021.266635.2447

سیده سعیده قاسمی؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ محمد یخچالی


بررسی تنوع زیستی مورچگان (Hymenoptera: Formicidae) در غرب شبه جزیره میانکاله

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 315-320

10.22034/AEJ.2020.230615.2260

پروین حبیبی اردبیلی؛ علی اکبر باقریان یزدی؛ سید داریوش مقدس


مطالعه‌ حشرات شکارگر و پارازیتوئید در برخی مزارع پنبه ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 397-406

10.22034/aej.2021.134377

حمید ساکنین؛ حسن قهاری؛ مجید نوائیان