موضوعات = بوم­ شناسی
رابطه طول و وزن ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus) در طی سال‌های 97-1395 در جنوب شرق دریای خزر- استان گلستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.246192.2336

حمید پوررشید؛ رحمان پاتیمار؛ هادی رییسی؛ عیسی حاجی رادکوچک؛ غلامعلی بندانی


شناسایی و بررسی تغییرات ماهانه اجتماعات Appendicularia در آبهای پیرامون جزیره‌ی هرمز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.249152.2357

روح الله زارع


شبیه‌سازی عملکرد مدلهای صید مجاز قابل برداشت (TAC) در مدیریت صید میگوی موزی Penaeus merguiensis در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.255997.2401

مرتضی صلاحی؛ احسان کامرانی؛ مسلم دلیری؛ مومنی محمد


ارزیابی فصلی تراکم و توده‌ی زنده‌ جوامع ماکروبنتوز در خورهای استان هرمزگان(تیاب و یک‌شبه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.255580.2397

شیوا آقاجری خزایی؛ غلامعلی اکبرزاده چماچایی؛ فرشته سراجی


کاربرد گروه‏ های تغذیه ‏ای بزرگ بی ‏مهرگان کفزی در ارزیابی زیستی رودخانه زاب کوچک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.254362.2388

ابراهیم تقی نژاد؛ محمدرضا احمدی؛ ابولقاسم کمالی؛ مهدی نادری؛ هومن رجبی اسلامی


نشست جوامع چسبنده زیستی (بیوفولینگ) نواحی مرجانی جزیره هنگام (خلیج فارس): ارتباط مواد مغذی و چراگری

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 293-306

10.22034/aej.2022.349394.2835

محمدمهدی زمانی جمشیدی؛ جعفر سیف آبادی؛ علی نصرالهی؛ حمید رضایی مارنانی


میزان صید در واحد تلاش صیادی و ترکیب صید ضمنی قایق های ترالر میگو در استان بوشهر (مند و دیر – نخیلو)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 183-190

10.22034/aej.2022.338692.2791

خسرو درویشی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفایی؛ مسلم دلیری؛ فریدون عوفی


نقش تنوع زیستی در ترسیب کربن حاصل از فعالیت‌های انسانی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 265-272

10.22034/aej.2022.334126.2777

تارا موسیوند؛ زهرا عزیزی؛ محمد مهدی دهشیری؛ لعبت تقوی؛ مهدی رمضانی


تغییرات فصلی فلزات سنگین در آب های سطحی مناطق چهارگانه تالاب انزلی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 279-284

10.22034/aej.2022.357294.2867

مریم پدرام ژرف؛ ابولقاسم کمالی؛ حسین خارا؛ نیما پورنگ؛ پژمان حسینی شکرابی


مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهی قزل آلای خال قرمز Salmo trutta در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 221-226

10.22034/aej.2022.309620.2657

احمد حاجی زاده لیل آبادی؛ ابراهیم حسین نجد گرامی؛ حسین مصطفوی


برآورد ارزش اکوتوریسم و جایگاه آموزش، عوامل زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی مؤثر برآن

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 329-336

10.22034/AEJ.2021.309040.2656

نوید زمانی؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ شهرام کبودوندپور


تاثیرفلزات سنگین ( کادمیوم و سرب) بر رشد، محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین ریزجلبک Isochrysis galbana

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 367-376

10.22034/aej.2021.295825.2588

زهره برخورداری احمدی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ مرتضی یوسف زادی


اکولوژی تولیدمثلی زنبورخوار اروپایی (Merops apiaster) در شهرستان کهگیلویه

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 107-112

10.22034/aej.2022.158110

احسان نیک زاده؛ آریا شفائی پور؛ بهزاد فتحی نیا