موضوعات = سایر
بررسی مقایسه ای ابعاد اکوتوریسم جانوری از نظر بازاریابان گردشگری و کارشناسان محیط زیست (مورد پیمایش منطقه حفاظت شده الوند خمین)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.258965.2414

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد کریمی زارچی


طراحی مدل تاثیر بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اسب دوانی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.253714.2379

الهام برزگر معصوم آبادی؛ سعید تابش؛ فرزام فرزان؛ سعید امیر نژاد


ارزیابی پهنه های مستعد توسعه بوم گردشگری در منطقه شکار ممنوع اشکورات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.256205.2404

رومینا سیاح نیا؛ پروانه سبحانی؛ زینب حسین نژاد؛ حسین محمودی؛ علی جهانی


مدل سازی ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.255722.2400

محمد رضا فتحی؛ نوید نظافتی؛ امیرحسین بهروز؛ محسن اعتماد


ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری مسئله‌محور در زمینه مالیات سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/aej.2023.392346.2953

مجید حسنی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسن گیوریان


خواص ضدمیکروبی و ضدالتهابی زهر زنبورعسل فراوری شده با پرتو گاما

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 321-328

10.22034/aej.2022.362124.2884

پروین شورنگ؛ فاطمه عباسی؛ فرحناز معتمدی سده؛ مریم صادقی


بررسی اقتصادی استفاده از اسپرم ماده زا در تکنیک انتقال جنین در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 81-86

10.22034/aej.2022.335280.2782

آزاده بوستان؛ رضا سید شریفی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ وحید واحدی؛ الهام رضوان نژاد


سنجش پیشروی کاربری اراضی شهری و انسان ساخت به سمت خط ساحلی در محدوده ساحلی استان هرمزگان (مطالعه موردی: شهرستان خمیر)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 303-308

10.22034/aej.2022.333813.2775

مهدی فرمهینی فراهانی؛ امیر حسین جاوید؛ زهرا عزیزی؛ حمیدرضا غفارزاده؛ سارا نهیبی


ریسک فاکتورهای سقط جنین در جمعیت گوسفند و بز جنوب کرمان

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 49-54

10.22034/aej.2022.305576.2643

جمیل بهرام پور؛ علیرضا عربپور؛ مرتضی مختاری؛ ارسلان برازنده؛ فهیمه دلفاردی


تعیین بهترین سطح پاسخ در پارامترهای عملکردی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف آفلاتوکسین و اسید‌های آمینه

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 333-344

10.22034/aej.2022.328112.2753

هادی پژوهان فر؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ مهران مهری؛ محمد کاملی؛ هادی فرجی


مدل سازی ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با درنظر گرفتن اثرات زیست محیطی و اجتماعی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 343-354

10.22034/AEJ.2020.255722.2400

محمد رضا فتحی؛ نوید نظافتی؛ امیرحسین بهروز؛ محسن اعتماد


توسعه سواحل مکران و آلودگی های زیست محیطی حاصل از آن در دریای عمان

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 307-316

10.22034/AEJ.2021.262211.2442

شهرزاد کاشف؛ علی مشهدی؛ منصور پور نوری


پیامدهای مثبت و منفی کرونا (COVID-19) بر محیط زیست و منابع طبیعی در دوران همه‌گیری آن

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 355-364

10.22034/aej.2021.297474.2592

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ مریم اقنوم؛ وحید اعتماد


آینده پژوهی صنعت دامداری استان خراسان رضوی با استفاده از رویکرد عدم قطعیت بحرانی و تکنیک DEMATEL-MOORA

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 69-82

10.22034/AEJ.2020.253106.2374

محمد رضا فتحی؛ سمیه رضی محب ‌سراج؛ مهدی نصراللهی؛ محمد حسن ملکی


ارزیابی پهنه‌های مستعد توسعه بوم گردشگری در منطقه شکار ممنوع اشکورات

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 435-446

10.22034/AEJ.2020.256205.2404

پروانه سبحانی؛ زینب حسین نژاد؛ رومینا سیاح نیا؛ حسین محمودی؛ علی جهانی