تعداد مقالات: 805
26. مدل سازی مطلوبیت زیست گاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis arkal) در پناهگاه حیات وحش دره انجیر استان یزد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 11-18

محسن احمدپور؛ حسین وارسته مرادی؛ حسن اکبری؛ جلیل ایمانی هرسینی


27. تنوع ژنتیکی جمعیت های آهو و جبیر در استان فارس براساس ژن سیتوکروم b

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-20

فصیحه محمدی گرجی؛ حمیدرضا رضایی؛ شاهو قوامی


28. بررسی مقایسه ای سن و رشد گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis pallasi در دو جمعیت رودخانه ای زرین گل و دریایی تالاب گمیشان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 7-17

رحیمه شیرمحمدلی؛ جاوید ایمانپورنمین؛ رحمان پاتیمار


32. شناسایی معیارهای مورد نیاز جهت الویت بندی بهسازی اکولوژیکی (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-16

راضیه دوره گر زواره؛ سیما فاخران اصفهانی؛ علیرضا سفیانیان؛ محمودرضا همامی


36. مدل سازی زیستگاه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx jubatus venaticus) تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در ایران با استفاده از نرم افزار MAXENT

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-20

مریم مروتی؛ محمد کابلی؛ مریم پناهنده؛ محمد سرباز؛ شادی احمدیان


37. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز Capra aegagrus در استان گلستان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-16

سید مجتبی حسینی؛ برهان ریاضی؛ بهمن شمس اسفند آباد؛ مرتضی نادری


39. بررسی نقاط داغ تلفات جاده ای حیات وحش در ذخیره گاه زیست سپهر توران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-18

علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه؛ محمدعلی ادیبی


40. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa) در پارک ملی گلستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-18

میثم مددی؛ فرزاد اکبر نژاد؛ سلیمان قربان زاده


41. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) به کمک روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در پارک ملی گلستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22

میثم مددی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته‌مرادی


43. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-22

حیدر روحی؛ هادی تحسینی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمیدرضا رضایی


44. کمی ‌سازی از هم‌گسیختگی سیمای سرزمین به عنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-20

رقیه صادق اوغلی؛ علی جهانی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حمید گشتاسب


46. اثر مصرف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba)بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 19-27

وحید یدالهی؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ مهران جواهری بابلی؛ حدیث عباسی قادیکلایی؛ علی افسر


48. ارزیابی زیستگاه گرگ خاکستری (Canis lupus) در منطقه حفاظت شده خانگرمز استان همدان با استفاده از روش MaxEnt

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-30

علی اکبر یالپانیان؛ محمود کرمی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ گلنار مخفی


49. بررسی تغییرات تراکم جمعیت کل و بز (Capra aegagrus) در سه حوزه سرشماری منطقه حفاظت شده ارسباران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 21-28

سعید گنجعلی؛ احمد حاجی زاده؛ حمید قاسمی؛ میرمحسن حسینی قمی؛ داود غنی پور؛ شهریار بهزادیان