تعداد مقالات: 805
152. تأثیر لازالوسید بر اکوسیستم و پارامترهای شکمبه ای گوسفند قزل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-58

حمید پایا؛ اکبر تقی زاده


154. پهنه بندی مخاطرات تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده البرزمرکزی بخش جنوبی (تحت مدیریت استان البرز) با استفاده از تکنیک DANP

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-104

المیرا نوروزی؛ شراره پورابراهیم؛ حمید گشتاسب؛ علی جهانی


155. اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت ذرت علوفه‌ای بر خصوصیات سیلاژ، گوارش پذیری و مصرف اختیاری مواد مغذی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-62

پوریا احسانی؛ اسداله تیموری یانسری؛ یدالله چاشنی دل؛ غلامرضا قربانی


158. پراکنش دوکفه ای Barbatia decussata در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه در شمال خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-89

محمد زینلی پور؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمدرضا شکری؛ آریا اشجع اردلان


159. اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی دارچین در بافت پانکراس رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-64

سمیه شریف زاده؛ مهدی محمدزاده؛ رامین مناف فر؛ مینو ایلخانی پور


160. بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 69-78

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ احمد سواری؛ حسین پاشا زانوسی؛ مرتضی بهنام رسولی؛ زهرا یاراحمدی


161. بررسی خصوصیات ریخت شناسی و تغییرات فراوانی مدوز کیسه تنان (خانواده هایAequoreidae وDipleurosomatidae ) در سواحل بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 65-73

تهمینه سلطانی؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ عبدالمجید دورقی


164. شناسایی و تعیین توالی‌ 7 ژن RNA ناقل میتوکندریایی در مرغ بومی خراسان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-64

سید نادر آلبوشوکه؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا نصیری


167. بررسی نقاط قوت و ضعف مطالعات حیات وحش در گزارش های ارزیابی اثرات محیط زیستی کشور

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-68

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


168. رابطه الگوی گزینش خرد زیستگاهی طعمه و طعمه خوار - مطالعه موردی گربه شنی (Felis margarita) در سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-70

سمیرا غفاری پور؛ مرتضی نادری؛ برهان ریاضی؛ حمیدرضا رضایی


172. تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-58

زهرا مرادپور؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی


173. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه اردک مرمری (Marmaronetta angustirostris) با استفاده از روش حداکثر آنتروپی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-64

زهرا شریبی؛ اولیا قلی خلیل پور؛ حسین محمد عسگری


174. تدوین راهبردهای استراتژیک کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با منشاء علوم دامی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-64

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مرتضی رضائی؛ سیدعلی اکبر رضائی طالشی؛ مصطفی جعفری