تعداد مقالات: 1248
151. تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی(Pangasius hypophtalamus)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 25-34

مژده چله‌مال دزفول نژاد؛ مرضیه جهانگیری زاده؛ مهرزاد مصباح؛ مهران جواهری بابلی


154. بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 25-30

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ مریم عیدی؛ منا ایزدیان


156. اثر شخم گراز (Sus scrofa) بر میزان کربن آلی کل و ذره ای خاک در جوامع علفی مراتع

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-36

رضا عرفان زاده؛ حمید یوسفی؛ امید اسماعیل زاده


160. تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-36

آزیتا رضوانی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمود رضا همامی


161. بررسی اولیه اکتوپارازیت ها برخی سوسماران استان ایلام(مهران)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-34

نسرین فیلی؛ احمد قارزی


163. بررسی اثر شوری‌های مختلف در رشد، طول عمر و بلوغ Artemia urmiana

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 27-36

بیتا رحیمی؛ پریسا نجات خواه معنوی


164. ارجحیت های زیستگاهی کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در مقیاس سیمای سرزمین (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 29-38

اعظم الهامی راد؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین وارسته مرادی؛ محمد کابلی


165. بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-32

فاطمه دشت بین؛ احمد زارع شحنه؛ عباس جهان بخشی؛ سیدمرتضی میرترابی


168. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در پارک ملی قمیشلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-38

محمدرضا احمدی دستجردی؛ علی جهانی؛ حمیدرضا رضایی؛ حمید گشتاسب


170. بررسی میزان توده زنده، میانگین صید بر واحد سطح، پراکنش و فراوانی ماهیان کفزی در لایه های عمقی دریای عمان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 29-40

رضا عباسپور نادری؛ تورج ولی نسب؛ غلامحسین وثوقی؛ شهلا جمیلی


171. تخمین شاخص‌های رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره‌برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 29-34

کاظم درویش بسطامی؛ مجید شکاری؛ احمد هاشمی؛ علیرضا خوانساری؛ محمود سینایی؛ سمیه پورعلی مطلق


172. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شوکا (Capreolus capreolus) با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در پارک ملی گلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-42

حمید بخشی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته مرادی؛ محمد حسنی


173. شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-38

کامران الماسیه؛ محمد کابلی؛ فاطمه رسولی نسب؛ طاهر قدیریان؛ هادی فهیمی؛ الهام آبتین


174. تأثیر مخلوط تجاری روغن های اسانسی اسید رسینولئیک، کاردانول و کاردول بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-36

حمید اصغری؛ محمدرضا شیخلو؛ رشید صفری؛ مقصود بشارتی؛ امیر کریمی